Dịch giả, nhà ngôn ngữ Phan Ngọc mất tối 26/8 ở Hà Nội, hưởng thọ 95 tuổi.

Trên trang cá nhân, nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Đức Mậu thông báo tin buồn. Anh kể khi còn sống, ông Phan Ngọc linh cảm ra đi trong năm nay.

nhà cái bóng đá uy tín:Tác giả Phan Ngọc sinh năm 1925 tại Yên Thành, Nghệ An. Ông là dịch giả, nhà nghiên cứu văn hóa, nhà ngôn ngữ học được đào tạo thời Pháp thuộc. Ông nguyên là chuyên viên cao cấp tại Viện Đông Nam Á, nguyên Chủ nhiệm bộ môn Ngôn ngữ học, khoa Ngữ văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn).

nhà cái bóng đá uy tín:Cụm công trình về văn hóa Việt Nam của ông gồm Văn hóa Việt Nam, cách tiếp cận mới (1994), Tìm hiểu phong cách Nguyễn Du trong Truyện Kiều (1985). Ngoài ra, ông có một số công trình liên quan đến chính tả, mối quan hệ giữa văn học và ngôn ngữ học.

Hai cuốn sách của dịch giả Phan Ngọc phát hành năm 2018. Ảnh: NXB Lao Động.

nhà cái bóng đá uy tín:Với dịch thuật, ông có các tác phẩm Chiến tranh và hòa bình, chung nhóm dịch của Cao Xuân Hạo, Sử ký Tư Mã Thiên (1964, tái bản 1988), Hàn Phi Tử (1990). Ngoài ra, ông biên soạn bộ Thần thoại Hy Lạp (1980), Từ điển Anh – Việt (1994). Năm 2000, ông nhận Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *